Kvalitet ispred kvantiteta.

Kvalitet ispred
kvantiteta.

Nekad može I da se ćuti.
Nije najvažnije pričati, najvažnije
je doprineti razgovoru.

Podeli: