Potrudi se da stvoriš zajednicu

Potrudi se da
stvoriš zajednicu.

Razgovaraj sa ljudima bez obzira
da li ste oko svega saglasni.
Motiviši one sa kojima deliš mišljenje
da budu aktivniji, ali uvek poštuj
suprotnu stranu.

Podeli: