Pronađi svoj način komunikacije

Pronađi
svoj
način
komunikacije.

Kada ga nađeš, prepoznaj i medij
kojim ćeš svoju priču najefikasnije da komuniciraš.
Slika ponekad govori hiljadu reči, ali ponekad
jedna reč menja sve. Otkrij svoj medij i koristi ga!

Podeli: