„Evropski dnevnik“ za lakše razumevanje Evropske unije

Publikacija „Evropski dnevnik“ osmišljena je da kroz kreativan i interesantan sadržaj srednjoškolcima približi vrednosti Evropske unije. Ovo je sedmi put da je „Evropski dnevnik“ objavljen u Srbiji, a ove godine pod sloganom „Mudar izbor“. Ovaj svojevrstan informativni vodič osim učenicima može da posluži i profesorima kao nastavno sredstvo.

„Evropski dnevnik“ pokriva širok spektar tema od nastanka EU i njenih institucija, preko ekologije, ljudskih i manjinskih prava, zajedničkog tržišta i valute EU, do mogućnosti za nastavak obrazovanja u nekoj od zemalja članica EU. Poseban deo posvećen je odnosu Srbije i EU koji ima za cilj da učenicima približi proces pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Osim što učenicima pruža bolji uvod u život u EU, vodič sadrži deo koji se odnosi na vođenje brige o sopstvenoj bezbednosti i zdravlju. Učenici ovde mogu pronaći i različite savete, recimo o tome kako se ponašati na intervjuu za posao ili kako pokrenuti sopstveni posao. Publikacija sadrži i rečnik pojmova, a jezik kojim je pisana je lak i blizak mladima.

„Evropski dnevnik“ osim što je namenjen učenicima svih 28 država članica, dostupan je i učenicima iz Srbije i Turske. Kreiran je tako da je oko 70 odsto sadržaja isto u svim državama, a ostalih 30 procenata se prilagođava u zavisnosti od države u kojoj se štampa.

Ove godine „Evropski dnevnik“ ima za cilj promociju nagradnog konkursa za učeničke radove. Konkurs je otvoren za sve učenike koji žele da pošalju radove na temu odnosa Srbije i EU ili na neku od tema koje su pokrivene „Evropskim dnevnikom“. Predviđeno je da se učenici prijavljuju u timovima od po najmanje troje ljudi, a radovi mogu biti u pisanoj formi, formi fotografije ili video zapisa. Nagrada za autore najboljih radova je putovanje po Evropi. Više o konkursu pročitajte OVDE, a u međuvremenu čitajte „Evropski dnevnik“.

Fotografija je preuzeta sa sajta Europa Diary.

Podeli: