INICIJATIVE SREDNJOŠKOLACA

Kako bismo proširili kampanju medijske pismenosti odlučili smo da podržimo samoinicijativne akcije učenika. Želimo da im i na našem sajtu pružimo prostor za kreativnost.

Ovde ćete moći da vidite tekstove, fotografije, video radove i druge vidove izražavanja, preko kojih će oni koristiti svoje talente u službi komunikacija.

Podeli:

Leave a Reply