Projekti

Zašto smo nastali?
Kampanja je nastala sa željom da se podigne svest o važnosti medijske pismenosti. Namenjena je primarno srednjoškolcima, ali i svim onima koji srednjoškolce okružuju – roditeljima, nastavnicima i društvu u celini. Odvijaće se u nekoliko faza. Na samom početku kreiraćemo neku vrstu priručnika. On će sadržati savete, pravila i načine za najkreativnije korišćenje medija. Želimo da te preporuke podelimo sa što većim brojem srednjoškolaca.
Škole predvodnice
Tri škole, Karlovačka i Treća beogradska gimnazija, kao i Ekonomsko-trgovinska škola – Paraćin su naše škole – partneri i predvodnice projekta. Naši predavači će raditi sa različitim sekcijama u ovim školama, na temu promocije njihove škole ili projekta koji je škola osmislila. Na taj način želimo mladima da pokažemo kolika je snaga i potencijal medija.
Naš cilj
Cilj nam je da podignemo svest o važnosti medijske pismenosti, o mogućnostima kreiranja medijskog sadržaja i odgovornosti koju to nosi. Na taj način želimo da ih animiramo i podstaknemo da koriste medije na pravilan način.
Kako ga ostvariti?
Posle početnog rada sa školama, cilj nam je da stvorimo prostor u digitalnom svetu koji će biti platforma za komunikaciju sa mladima. Pozvaćemo sve srednje škole u Srbiji i pred njih staviti zadatak da se predstave na društvenim mrežama sledeći savete iz našeg priručnika.
Šta želimo?
Želimo da mladi ljudi osete potrebu i imaju slobodu da postanu deo medijske scene, kako u tradicionalnim tako i u novim medijima. Osvajanjem interneta na ovaj način od strane ovih mladih ljudi, medijska pismenost će postati deo rasprave u javnom prostoru i na društvenim medijima.
Podrška
Ova kampanja je deo projekta Ministarstva kulture i informisanja “Jačanje medijskih sloboda” i podržana je od strane Delegacije Evropske unije.
Podeli: