Prijavni formular

Rok za dostavljanje radova je 10. marta 2018. do ponoći. Radovi pristigli nakon isteka roka neće biti uzeti u razmatranje.

Svi radovi osim likovnih se podnose isključivo elektronskim putem, na stranici www.evropskidnevnik.rs.

*Likovni radovi, zajedno sa prijavnim formularom se šalju poštom na adresu: Beogradska otvorena škola, Masarikova 5/16, 11000 Beograd.

Za prijavu na konkurs, uz rad morate popuniti i prijavni formular, koji je dostupan na sajtu www.evropskidnevnik.rs.

Individualne radove možete podneti OVDE.

Timske radove možete podneti OVDE.

Više informacija pronađite na sajtu www.evropskidnevnik.rs

Podeli: