Q&A

Da li na konkursu mogu da učestvuju škole i učenici/e koji su već nagrađivani u okviru prethodnih konkursa (Reci nam i Evropski dnevnik 2016/2017)?

Samo učenici/e koji su nagrađivani/e u prethodnom ciklusu nagradnog konkursa (2016/17) nemaju pravo učešća na ovom konkursu, a škole kao i mentori koji su učestvovali u prethodnim ciklusima mogu prijaviti učešće drugih učesnika/ca i/ili timova.

Da li na konkurs može da se učestvuje individualno ili timski?

Na konkurs se možete prijaviti individualno ili u timovima i to:

 • Pojedinačno sa radom u jednoj od predviđenih kategorija;
 • Grupa učenika iz iste srednje škole, koju učenici mogu da formiraju sa namerom učešća u takmičenju, a da nije na bilo koji način deo nekog formalnog školskog udruženja/sekcije;
 • Srednja škola (kao celina ili njena foto ili audio-video sekcija).

Da li se plaća kotizacija?

Ne, učešće na konkursu je potpuno besplatno.

Da li jedan ili više profesora/ki mogu da budu mentori?

Da, ali samo jedan/a od mentora/ki ide na putovanje sa nagrađenim učenicima/cama.

Da li i mentor/ka ide na nagradno putovanje sa timom koji vodi?

Da, mentor/ka takođe putuje na nagradno putovanje.

U slučaju da tim osvoji nagradu, a broji više od tri člana, da li svi članovi tima idu na nagradno putovanje?

Ne, na nagradno putovanje mogu da idu samo tri člana tima. Mentor/mentorka treba da odabere koja tri člana će ići na putovanje. Preporuka je da to budu oni članovi koji su se najviše zalagali tokom pripreme konkursnog rada.

Šta je nagrada?

Pobednici će imati jedinstvenu priliku da u maju mesecu krenu na sedmodnevno putovanje u jednu ili više zemalja Evropske unije. Utiske nagrađenih učenika i učenica koji su bili na nagradnom putovanju možete pročitati ovde.

Koliko će učenika/timova biti nagrađeno?

Ukupno će biti nagrađeno 20 radova.

U literarnoj i likovnoj kategoriji će biti nagrađena po dva rada.

U kategorijama: novinarski žanrovi, foto reportaže ili foto-radovi, video i multimedijalne forme će biti nagrađena po četiri pobednička rada.

Jedan rad u svakoj kategoriji će biti izabran u okviru specijalne teme GDE PROŠLOST SUSREĆE BUDUĆNOST – 2018. GODINA EVROPSKOG KULTURNOG NASLEĐA.

U slučaju nedovoljnog broja radova u jednoj kategoriji, Delegacija EU u Srbiji zadržava pravo da dodeli više nagrada u drugoj kategoriji.

Da li više timova iz iste srednje škole može da budu nagrađeno?

Da, više timova iz iste škole može da bude nagrađeno, ali u jednoj kategoriji ne mogu biti nagrađena dva tima iz iste škole.

Dakle, ukoliko dva tima iz iste škole budu najbolji u literarnoj i mulitmedijalnoj kategoriji, nagradno putovanje osvajaju oba tima; dok ukoliko dva tima iz iste srednje škole budu jedni od najboljih u na primer foto kategoriji, nagradu dobija tim koji ima više poena.

Kada će biti objavljeni rezultati konkursa?

Rezultati takmičenja će biti objavljeni do kraja aprila 2018. godine na sajtu www.evropskidnevnik.rs, a svi prijavljeni učenici i učenice i timovi, koji su učestvovali na konkursu će biti obavešteni putem imejla o ishodu konkursa.

Da li će biti prihvaćeni radovi koji stignu nakon roka?

Radovi koji stignu nakon roka neće biti prihvaćeni.

Dakle, biće prihvaćeni samo radovi koji budu podneti elektronskim putem do 10. marta u ponoć, odnosno oni koji se šalju poštom sa datumom slanja 10. mart. Savet je da tim ne čeka poslednji trenutak da pošalje rad, jer može doći do nenadanog prekida u internet konekciji ili do tehničkih problema sa imejl servisom.

Da li mentor/ka treba da pošalje mejl sa konkursnim radom?

Rad može da pošalje bilo koji član/ica tima ili mentor/ka.

Da li rad može biti poslat i poštom ili dostavljen lično?

Svi radovi osim likovnih se podnose isključivo elektronskim putem, na stranici: www.evropskidnevnik.rs.

Likovni radovi, zajedno sa prijavnim formularom se šalju poštom na adresu: Beogradska otvorena škola, Masarikova 5/16, 11000 Beograd.

Koji su glavni kriterijumi u oceni radova?

Glavni kriterijumi su sledeći: odgovor na teme konkursa odnosno usklađenost sa Evropskim dnevnikom, jasnost i razumljivost, stil, kreativnost, inovativnost i ukazivanje na određeni problem.

Koje su sve teme konkursa?

Teme konkursa su sve teme koje su obrađene u publikaciji Evropski dnevnik. Više o publikaciji možete pročitati ovde.

Evropski dnevnik pokriva širok spektar tema i to:

 • EU teme (saradnja umesto takmičenja kao osnovni princip EU, institucije EU, zajednička valuta, Srbija i EU, putovanje bez viza, decentralizacija, budućnost EU);
 • Ekologija (zaštita životne sredine, održivi razvoj, alternativni izvori energije, klimatske promene);
 • Ljudska i manjinska prava;
 • Globalne teme (solidarnost, tolerancija, demokratija, globalizacija, kapitalizam);
 • Preduzetništvo (društveno odgovorno poslovanje, učeničke kompanije, mladi preduzetnici);
 • Nasilje (vršnjačko, rodno, digitalno);
 • Zdravlje (GMO, zdrav život, prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, seksualno obrazovanje, donacija organa);
 • Sport;
 • Nove tehnologije i mediji (piraterija, internet zavisnost, novi mediji, medijska pismenost);
 • Omladinski aktivizam;
 • Mladi i kultura (Evropski parlament mladih, Evropska prestonica mladih, Evropska prestonica kulture, srpska i evropska kultura i tradicija);
 • Usavršavanje – obrazovanje, volontiranje i putovanja;
 • Specijalna tema: Evropsko kulturno nasleđe – GDE PROŠLOST SUSREĆE BUDUĆNOST – 2018. GODINA EVROPSKOG KULTURNOG NASLEĐA;
 • Slobodne teme (negovanje različitosti i jedinstvenosti, moje mesto u društvu i dr.)

Da li ste znali da je 2018. godina evropskog kulturnog nasleđa?

Želeći da srednjoškolci daju poseban doprinos obeležavanju godine kulturnog nasleđa, Delegacija Evropske unije vas poziva da svoje radove pripremite u okviru specijalne tema za 2018. godinu, a to je: GDE PROŠLOST SUSREĆE BUDUĆNOST – 2018. GODINA EVROPSKOG KULTURNOG NASLEĐA.

Više informacija o temama možete pronaći u Uputstvu za podnošenje radova na nagradni konkurs.

Šta podrazumeva multimedijalni rad?

Multimedijalne forme predstavljaju sve radove koji predstavljaju prezentacije (power point, emaze, prezi), sajtove, igrice i sve druge onlajn multimedijalne forme, koje se podnose timski.

Šta podrazumeva video rad?

Video forme predstavljaju sve video radove novinarske, umetničke, dokumentarističke, igrane dramatizacije u maksimalnom trajanju do 15 minuta, koji se podnose timski.

Šta podrazumeva foto reportažu odnosno foto-rad?

Foto reportaže ili foto-radovi predstavljaju sve vidove foto radova koji se podnose timski. Dakle, to može biti jedna fotografija, foto radovi ili pak foto reportaže sa propratnim tekstom.

Šta podrazumeva novinarski rad?

Novinarski žanrovi obuhvataju sve monološke i dijaloške forme. Monološki su novinarski autorski tekstovi (u ovom slučaju grupe autora): vest, izveštaj, beleška i komentar. Dijaloški su interakcija novinara sa jednim ili više sagovornika: novinski članak, razgovor, kontakt-emisija, klasični intervju (faktografski, pitanje-odgovor) i intervju portret (profil ličnosti), reportaža itd.

Šta podrazumeva likovni rad?

Likovni radovi su svi radovi likovne forme koji se podnose individualno. Likovni radovi se, za razliku od ostalih radova koji se podnose isključivo u onlajn formi, podnose isključivo slanjem poštom na naznačenu adresu u pozivu konkursa.

Šta podrazumeva literarni rad?

Literarni pisani radovi su svi radovi koje učenik/učenica podnose individualno i predstavljaju bilo koju pisanu formu rada. Dakle, sastav, proza, poezija, slem poezija i slično.

Da li iz jedne škole može da se prijavi više timova?

Da, svaka škola može da prijavi više timova. Broj nije ograničen.

Da li mentor može da mentoriše više učenika odnosno timova?

Odabrani mentor ima mogućnost da mentoriše više učenika ili timova isključivo u jednoj odabranoj kategoriji. Više o ulozi mentora/mentorke i mentorskom odnosu možete pronaći u Uputstvu za podnošenje radova na nagradni konkurs.

Ko sve može da bude mentor/mentorka?

Mentor/ka može da bude osoba zaposlena u istoj srednjoj školi kao i učenik/učenica odnosno tim koji podnosi rad – dakle profesor/profesorka, pedagog/pedagoškinja ili školski psiholog/psihološkinja. Više o ulozi mentora/mentorke i mentorskom odnosu možete pronaći u Uputstvu za podnošenje radova na nagradni konkurs.

Da li tim mora da ima mentora/mentorku da bi učestvovao na konkursu?

Svaki rad bilo individualni ili timski mora pored učenika i/ili učenice da bude delo i mentora/mentorke koji mora da bude osoba zaposlena u istoj srednjoj školi.

Da li učenici koji žele da apliciraju moraju da budu iz iste srednje škole?

Da, tim moraju činiti učenici, učenice i mentor/ka iz iste srednje škole.

Koliko članova treba da ima tim?

Rad koji se podnosi timski treba da podnese tim koji je neophodno da čini minimum tri učenika/učenice iz iste srednje škole. U slučaju osvajanja nagrade, tim koji ima više od tri člana/ice, nominuje troje predstavnika/ca za nagradno putovanje.

U okviru kojih kategorija možemo podneti timski rad?

Radovi se podnose isključivo u timovima u kategorijama foto reportaža ili foto radova, novinarskih žanrova, video i multimedijalnih formi.

U okviru kojih kategorija mogu podneti individualni rad?

Radovi se podnose isključivo individualno u kategorijama literarnih i likovnih radova.

Koje kategorije postoje na konkursu?

Postoji 6 kategorija i to:

 1. Literarni radovi;
 2. Likovni radovi;
 3. Novinarski žanrovi;
 4. Foto reportaže ili foto-radovi;
 5. Video forme;
 6. Multimedijalne forme.

Više informacija o kategorijama možete pronaći u Uputstvu za podnošenje radova na nagradni konkurs.

Da li jedan tim/učenik može da aplicira sa više radova u okviru iste kategorije ili u različitim kategorijama?

Jedan tim odnosno učenik ili učenica ima priliku da konkuriše sa po jednim radom u svakoj kategoriji, ali može osvojiti nagradu samo jednom odnosno u jednoj kategoriji.

Sva pitanja i odgovore možete pronaći u kategoriji Pitanja i odgovori na stranici www.evropskidnevnik.rs

Podeli: