Q&A

Da li na konkursu mogu da učestvuju škole koje su već nagrađivane u okviru prethodnih konkursa (Reci nam i Evropski dnevnik)

Na konkursu ne mogu da učestvuju škole koje su već nagrađivane u prethodnim konkursima. Ako nisi siguran/sigurna da li je tvoja škola već nagrađivana, proveri na našem sajtu na http://recinam.rs/skole/.

Da li na konkursu može da se učestvuje individualno?

Ne, na konkurs mogu da se prijave samo timovi sastavljeni od minimum tri člana. Nijedna individualna aplikacija neće biti uzeta u razmatranje.

Da li tim mora da ima mentora/mentorku da bi učestvovao na konkursu?

Svaki tim koji aplicira na konkurs mora da ima profesora/profesorku u ulozi mentora/mentorke.

Da li postoji limit u dužini radova kojima se aplicira na konkurs?

Ne postoji limit u dužini teksta niti u minutaži video klipa. Čehov je jednom rekao da “Treba pisati tako da mislima bude široko, a rečima tesno.” Ovo znači da tim treba da zaokruži ideju svog rada, ali ne da produžava sadržaj kako bi rad delovao bogatije. Svakako, očekuje se da dužina rada oslikava timski angažman (npr. kada je u pitanju literarna kategorija – od tima se očekuje da napiše više od jedne strane).

Koji su glavni kriterijumi u oceni radova?

Glavni kriterijumi su sledeći: odgovor na teme konkursa odnosno usklađenost sa Evropskim dnevnikom, jasnost i razumljivost, stil, vidljivo timsko angažovanje, estetski kvalitet rada (za kategorije foto, video i multimedija), kreativnost i inovativnost i ukazivanje na određeni problem.

Da li jedan tim može da aplicira sa više radova u okviru iste kategorije ili u različitim kategorijama?

Tim može da aplicira samo sa jednim radom u okviru jedne kategorije, ali može da aplicira sa po jednim radom u svakoj kategoriji. To znači da svaki tim može da aplicira sa maksimum 4 rada, po jedan u svakoj kategoriji. Ipak, tim može biti nagrađen samo u okviru jedne kategorije.

Da li iz jedne škole može da se prijavi više timova?

Da, svaka škola može da prijavi više timova. Broj nije ograničen.

Da li tim može da broji manje ili više od tri člana?

Tim ne može da broji manje od tri člana, ali može više od tri člana pa na dalje.

Da li više timova iz iste srednje škole može da budu nagrađeno?

Da, više timova iz iste škole može da bude nagrađeno, ali u jednoj kategoriji ne mogu biti nagrađena dva tima iz iste škole. Dakle, ukoliko dva tima iz iste škole budu najbolji u literarnoj i mulitmedijalnoj kategoriji, nagradno putovanje osvajaju oba tima; dok ukoliko dva tima iz iste srednje škole budu jedni od najboljih u na primer foto kategoriji, nagradu dobija tim koji ima više poena.

Da li učenici koji žele da apliciraju na konkurs moraju da budu članovi određene sekcije u okviru škole?

Ne, učenici mogu da oforme tim nezavisno od formalnih školskih sekcija.

Da li učenici koji žele da apliciraju moraju da budu iz iste srednje škole?

Da, tim moraju činiti učenici i učenice iste srednje škole.

Da li rad može biti poslat i poštom ili dostavljen lično?

Ne, rad treba poslati isključivo elektronskim putem, na imejl adresu evropskidnevnik@euinfo.rs. Radovi dostavljeni na drugi način neće biti prihvaćeni.

Da li mentor/ka treba da pošalje mejl sa konkursnim radom?

Rad može da pošalje bilo koji član/ica tima ili mentor/ka.

Da li će biti prihvaćeni radovi koji stignu nakon roka?

Radovi koji stignu nakon roka neće biti prihvaćeni. Dakle, biće prihvaćeni samo radovi koji budu u prijemnom sandučetu imejla do 27. januara u ponoć. Savet je da tim ne čeka poslednji trenutak da pošalje rad, jer može doći do nenadanog prekida u internet konekciji ili do tehničkih problema sa imejl servisom.

U slučaju da tim osvoji nagradu, a broji više od tri člana, da li svi članovi tima idu na nagradno putovanje?

Ne, na nagradno putovanje mogu da idu samo tri člana tima. Mentor/mentorka treba da odabere koja tri člana će ići na putovanje. Preporuka je da to budu oni članovi koji su se najviše zalagali tokom pripreme konkursnog rada.

Da li i mentor/ka ide na nagradno putovanje sa timom koji vodi?

Da, mentor/ka takođe putuje na nagradno putovanje.

Da li jedan ili više profesora/ki mogu da budu mentori?

Da, ali samo jedan/a od mentora/ki ide na putovanje sa nagrađenim učenicima/cama.

Da li mentor/ka mora da bude profesor/ka u srednjoj školi koju pohađaju učenici/e koji podnose rad na konkurs?

Ne, to mogu pored profesora i profesorki, biti i školski pedagog ili psiholog.

Da li se plaća kotizacija?

Ne, učešće na konkursu je potpuno besplatno.

Nagradno putovanje podrazumeva putovanje u nekoliko zemalja Evropske unije. Koje su to zemlje?

Ovogodišnje nagradno putovanje podrazumeva posete Sloveniji, Austriji, Slovačkoj i Mađarskoj. Pored medijskih ustanova, visokoobrazovnih institucija nagrađeni učenici i učenice će imati priliku da vide i neke od istorijskih i kulturnih spomenika ovih zemalja. Utiske nagrađenih učenika i učenica koji su posetili ove destinacije možete pročitati ovde.

Podeli: