Ekonomsko – Trgovinska škola – Paraćin

Preko svoje novinarske sekcije, Ekonomsko-trgovinska škola – Paraćin se priključila projektu medijske pismenosti. Oni su kao svoj cilj naveli promovisanje svoje škole kao ustanove, i posebno istakli želju da je prikažu u najboljem svetlu i tako privuku ljude da se za nju zainteresuju. Uz pomoć predavača, đaci ove srednje škole kreiraće promotivni video o svojoj školi. Svoju školu žele da predstave na zabavan i informativan način.

Podeli: