Škole partneri

KARLOVAČKA GIMNAZIJA, SREMSKI KARLOVCI

Karlovačka gimnazija je najstarija srpska škola, osnovana 1971. godine u Sremskim Karlovcima na inicijativu mitropolita Stevana Stratimirovića i trgovca Dimitrija Atanasijevića Sabova koji su bili  glavni finansijeri izgradnje škole.

Gimnazija je počela sa radom 1. novembra 1791. godine i tada je imala četiri niža i dva viša razreda. Nastava se odvijala na latinskom jeziku, a učili su se predmeti kao što su istorija, nemački, geografija, antropologija, prorodne nauke itd.

Današnja zgrada sagrađena je 1891. godine po zamisli mađarskog arihekte Juliusa Partoša i u to doba je smatrana najreprezentativnijom srpskom građevinom u Vojvodini. Škola ima vrednu biblioteku.

Danas je ova škola filološka gimnazija i u njoj postoje dva smera, a to su klasični jezici i savremeni jezici.

Učenici i učenice Karlovačke gimnazije su se u kampanju o medijskoj pismenosti „Ako imaš pta da kažeš - reci“ uključili sa idejom da razviju veb sajt na kojem će biti prezentovani sadržaji školskog časopisa „Branko“ kao i drugi aktuelni sadržaji koji bi učenicima i učenicama Gimnazije i budućim učenicima i učenicama škole omogućili bolju dostupnost informacija. U realizaiji ove zamisli učenicima i učenicama su pomogli profesori i profesorke, ali i eminentni stručnjaci i stručnjakinje iz oblasti medija. Kako bi stekli što više praktičnih znanja koja im mogu pomoći u sprovođenju ideje, učenici i učenice Karlovačke gimnazije posetili su i jedan novosadski radio.

TREĆA BEOGRADSKA GIMNAZIJA

Treća beogradska gimnazija osnovana je 1891. godine i nosila je taj naziv sve do 1956. godine. Nekoliko puta posle toga menjala je ime, da bi na stogodišnjicu osnivanja škole 1991. godine odbor za obeležavanje stogodišnjice podneo inicijativu za vraćanje starog naziva, što su podržali SANU i Skupština grada pa je staro ime i vraćeno.

Zgrada je izgrađena 1906. godine i sagrađena je u stilu akademizma sa naglašenim klasicističkim elementima u bogatoj spoljnoj i unutrašnjoj dekoraciji. Zbog svoje arhitektonske i istorijske vrednosti zgrada je proglašena spomenikom kulture 1964. godine.

Interesantno je da je 1999. godine školi dodeljena nagrada za najlepšu fasadu na svetskoj izložbi u Parizu.

Gimnazija se zalaže za stručan, odgovoran i posvećen odnos prema učenicima i učenicama i teži stvaranju savremene škole sa kvalitetnom i efikasnom nastavnom uz primenu novih nastavnih metoda i savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija.

Od školske 2004/2005. godine svaka upisna godina ima 10 odeljenja: 4 društveno-jezička, 4 prirodno-matematička i dva bilingvana. Škola svake godine primi oko 300 učenika i učenica.

Jedna od najpoznatijih beogradskih gimnazija se programu medijske pismenosti priključila preko tri sekcije: novinarske, filmske i literarne. O pokretanju i kreiranju sadržaja za elektronski časopis oni će učiti uz pomoć našeg predavač. Magazin će biti namenjen prvenstveno učenicima i učenicama gimnazije, ali i svima ostalima koji žele da saznaju nešto više. Želja je da se što više učenika i učenica ove gimnazije priključi radu ovog magazina i tako stekne iskustvo vezano za novinarstvo.

EKONOMSKO TRGOVINSKA ŠKOLA, PARAĆIN

Ekonomsko trgovinska škola u Paraćinu nastala je od dve škole Ekonomske i Škole za KV radnike koje su osnovane 1955. godine. Misija škole je podsticanje učenika i učenica na razvijanje ključnih kompetencija kao i na usavršavanje komunikacije i timskog rada.

Škola ima ukupno pet smerova (jedan trogodišnji i četiri četvorogodišnja), a to su: ekonomski tehničar, komercijalista, službenik u bankarstvu i osiguranju, turistički tehničar i kuvar.

Nastava se odvija u učionicama i kabinetima koji su opremljeni kvalitetnom opremom, što ilustruje činjenica da kabinet za informatiku ima 25 računara.

Preko svoje novinarske sekcije, Ekonomsko-trgovinska škola Paraćin se priključila projektu medijske pismenosti. Oni su kao svoj cilj naveli promovisanje svoje škole kao ustanove i posebno istakli želju da je prikažu u najboljem svetlu i tako privuku ljude da se za nju zainteresuju. Uz pomoć predavača i predavačica, đaci ove srednje škole kreiraće promotivni video o svojoj školi. Svoju školu žele da predstave na zabavan  i informativan način.

EKONOMSKA ŠKOLA, ČAČAK

Ekonomska škola u Čačku počela je sa radom 1948. godine sa zvaničnim nazivom Državna trgovačka akademija. U narednom periodu nekoliko puta je menjala naziv i obrazovne programe, da bi od 2004. godine uvela nove obrazovne profile.

Od 2004. godine počelo je uvođenje novih obrazovnih profila, pa su tako u narednim godinama uvedeni ogledni profili finansijski administrator, bankarski službenik, službenik osiguranja, komercijalista, od kojih su neki vremenom promenili status iz oglednog u redovan nastavni profil.

Ekonomska škola u Čačku se već 60 godina trudi da sačuva tradiciju, ali shvata i da su promene imperativ, a u kompromisu između ta dva leži njen uspeh o čemu svedoči podatak da je od 465 škola u Srbiji Ekonomska škola na 21. mestu po broju želja.

U školi postoji 4 sekcije: dramska, geografska, sekcija "Virtuelna privreda" i sekcija "Poslovni bonton“, a u okviru vannsatavnih aktivnosti neretko se organizuju i posete drugim školama, obrazovnim događajima i institucijama.

Učenici Ekonomske škole su u okiru kampanje o medijskoj pismenosti „Ako imaš šta da kažeš – reci“ učestvovali sa idejom da digitalne vesti u vezi sa dešavanjima u školi budu prezentovane i u novom formatu – na TV ekrannu u holu škole.

EKONOMSKO TRGOVINSKA ŠKOLA, BEČEJ

Ekonomsko trgovinska škola u Bečeju vuče korene od Državno – trgovačke akademije koja je osnovana 1948. godine, kao četvrta škola tog tipa u Bačkoj.

Prikaži više

Prikaži manje

Škola od 1951. godine dobija zgradu koju i danas koristi. Interesantno je da je ova zgrada pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kao objekat od izuzetnog kulturnog i istorijskog značaja.

Od osnivanja do danas kroz školu su prošle hiljade učenika i učenica i stotine predavača i predavačica, a školu danas pohađa oko 850 učenika i učenica koji nastavu slušaju na srpskom i mađarskom jeziku.

Škola ima četvorogodišnje obrazovne profile poslovni administrator, finansijski adminstrator, službenik u osiguranju i ekonomski tehničar, a postoje i trogodišnji obrazovni profili za trgovce, kuvare, konobare i poslastičare.

Učenici i učenice ove škole su se u kampanju o medjskoj pismenosti uključili sa željom da kreiraju video klip „Reklamologija za početnike“. Oni su putem video klipa prikazali metode i tehnike za uočavanje marketinških strategija i dekodiranje marketinških poruka.

GIMNAZIJA „PIVO KARAMATIJEVIĆ“, NOVA VAROŠ

Gimnazija „Pivo Karamatijević“ u Novoj Varoši osnovana je 1923. godine. Tokom svoje istorije nekoliko puta je prekidala sa radom. Godine 1932. na molbu građanstva kralj Aleksandar Karađorđević je ukazom odobrio nastavak rada gimnazije.

Gimnazija se nalazi u ulici Prote Jevstatija Karamatijevića novovaroškog sveštenika osnivača nižerazredne gimnazije i Doma učenika „Kneginja Zorka“, a škola nosi ime po njegovom sinu Prvoslavu-Pivu Karamatijeviću, slikaru i grafičaru.

Ova novovaroška škola nastoji da učenicima i učenicama omogući da iskažu svoje sklonosti ka nauci, umetosti i sportu kroz veliki broj nastanih i vannastavnih aktivnosti. Profesori i profesorke učenike i učenice uče toleranciji, razvijanju kritičkog duha i odgovornog ponašanja, a poseban akcenat se stavlja na jačanje timskog duha.

Učenici i učenice Gimnazije učestvovali su u kampanji o medijskoj pismenosti „Ako imaš šta da kažeš - reci“ sa svojom idejom da osnuju školski e-časopis koji će plasirati istraživačko – novinarski, naučno – popularni i kulturno – umetnički sadržaj poštujući ključna načela medijske pismenosti. U sprovođenju ove ideje učenicima i učenicama su osim profesora i profesorki pomogli i stručnjaci i stručnjakinje iz sveta veb dizajna, medija, fotografije i videa.

MEDICINSKA ŠKOLA „7. APRIL“ , NOVI SAD

Prvi čas prve generacije u Medicinskoj školi „7. april“ održan je 1946. godine i na njemu je prisustvovalo 40 učenica.

Od 1948. godine Srednja medicinska škola se pormira od dve škole – Državne škole za medicinske tehničare i Državne škole za više medicinske laborante. U peridu od 1947. do 2003. godine školu je završilo skoro 15 000 redovnih i oko 1800 vanrednih učenika i učenica.

Danas ova škola, koja je jedna od najvećih medicinskih škola u Srbji ima 50 odeljenja, po deset u svakom razredu, od kojih je jedno na mađarskom jeziku.

Škola ima i širok spektar vannastavnih aktivnosti koje su organizovane kroz rad sekcija – dramske, literarne, novinarske, biohemijske, sekcije zdravstvenog vaspitanja i mnoge druge.

Škola ima za cilj da stručnom nastavom kroz redovne i vannastavne aktivnosti podstakne razvoj učenika i učenica i profesora i profesorki.

U projekat „Ako imaš šta da kažeš – reci“ škola se uključila sa idejom da kreira portal za mlade. Ovaj portal namenjen je povezivanju kako učenika i učenica međusobno, ali i njihovo informisanje o dešavnju iz okoline čime se jača medijska pismenost među mladima.

PRAVNO POSLOVNA ŠKOLA, BEOGRAD

Pravno poslovna škola u Beogradu nastala je od državne trgovačke akademije „Posleno-trgovačko učilište“ koja je osnovana 1845. godine.

Godine 1946. osnovan je Zavod za obrazovanje i osposobljavanje kadrova za administrativne poslove pod nazivom „Državni tečaj daktilografije i računovodstvo“. Kako je posle rata došlo do nedostatka računovodstvenih službenika i službenica javila se potreba njihovog brzog obučavanja kroz jednogodišnji tečaj. Vremenom je ovaj jednogodišnji tečaj počeo da pokazuje nedostatke u obrazovanju kadra pa je zbog toga osnovana srednja Upravno-administrativna škola.

Od 1989. godine škola nosi naziv Pravno-birotehnička škola „9. maj“ da bi 2007. promenila naziv u Pravno-poslovna škola Beograd.

U projekat kampanje o medijskoj pismenosti učenici ove škole uključili su se sa željom da unaprede školski časopis, posebno njegovo online izdanje ali i da poboljšaju školski veb sajt. Učenici i učenice su ponudili sadržaj koji je značajan za medijsku pismenost, a predstavili su ga kroz različite formate.

PALANAČKA GIMNAZIJA, SMEDEREVSKA PALANKA

Đački parlament Palanačke gimnazije inicirao je osnivanje školskog lista.

Pokretanje online časopisa omogućiće im da ujedine sve sekcije u školi: likovnu, foto i video sekciju, informatičku sekciju, jezičke sekcije, filozofsku i sociološku sekciju. Jedna od stalnih rubrika njihovih budućih izdanja biće rodna ravnopravnost u medijima.

Gimnazija u Smederevskoj Palaci nastala je iz privatne četvororazredne gimnazije koja je na inicijativu građana i građanki i predlog tadašnje ministra prosvete osnovana 1918. godine ukazom Kralja Aleksandra. Prekretnica u razvoju Gimnazije desila se 1925. godine kada je ova ustanova prerasla u državnu, tako da njen rad nije zavisio od priloga građana i građanki i školarina koje su učenici i učenice plaćali. Izgradnja zgrade škole završena je 1929. godine i predstavljala je jednu od najlepših građevina tadašnje Palanke.

Gimnazija je nekoliko puta menjala svoj naziv, a današnje ime zvanično nosi od  1. septembra 2005. godine.

PRVA KRAGUJEVAČKA GIMNAZIJA, KRAGUJEVAC

Prva kragujevačka gimnazija je najstarija gimnazija u Srbiji na srpskom jeziku, osnovana 1833. godine.

Kada je prva generacija učenika i učenica završila gimnaziju osnovan je Licej kao viša skola, da bi gimnazijalci i gimnazijalke mogli da nastave školovanje. Kasnije se osniva visoka škola iz koje nastaje Beogradski univerzitet. Dakle, Prva kragujevačka gimnazija predstavlja klicu obrazovnog sistema u Srbiji.

Škola sada ima oko 1480 učenika i učenica i oko 100 profesora i profesorki. Najviše učenika i učenica je prirodno-matematičkog smera, zatim društveno-jezičkog smera i manji broj talentovanih učenika i učenica za matematiku, koji uče po programu Matematičke gimnazije u Beogradu. Učenici i učenice Prve kragujevačke gimnazije učestvuju na takmičenjima u znanju iz svih nastavnih predmeta i tu postižu veoma dobre rezultate. Veliki broj učenika i učenica osvaja nagrade na republičkom i saveznom nivou, a neki učenici i učenice su učestvovali u ekipama koje su predstavljale našu zemlju na internacionalnim takmičenjima. Ponoseći se svojom tradicijom, obaveza ove škole je da ugled koji je sticala preko generacija svojih đaka i profesora i profesorki, čuva i podiže, školujući buduće intelektualce.

GIMNAZIJA „BRANKO RADIČEVIĆ“ , STARA PAZOVA

Gimnazija „Branko Radičević“ u Staroj Pazovi osnovana je septembra 1918. godine, pred sam kraj Prvog svetskog rata, a na inicijativu Vladimira K. Hurbana evangelističkog sveštenika, Jana Litavskog zemljoradnika i Jana Gombara šeširdžije. Bila je to privatna realna gimnazija.

Gimnazija je u više navrata obnavljana i to neposredno posle rata 1946. godine, a zatim i 1962. godine pod nazivom „25. maj“ sa sedištem u zgradi u Karađorđevoj ulici, kao gimnazija društveno-jezičkog i prirodno-matematičkog smera, da bi se 1970. godine preselila u novu zgradu u ulici JNA (danas Svetosavska) u kojoj se i danas nalazi. Od 1990. godine, pa sve do danas, nosi ime našeg istaknutog pesnika Branka Radičevića.

Gimnazija „Branko Radičević“ je gimnazija opšteg smera, koja danas broji 415 đaka, 16 odeljenja i 42 profesora i profesorki. Učenici i učenice gimnazije učestvali su na brojnim takmičenjima gde su postizali izuzetne rezultate.

UGOSTITELJSKO TURISTIČKA ŠKOLA, BEOGRAD

Ugostiteljsko turistička škola osnovana je 1938. godine . Godine 1958. škola dobija hotel „Palas“ kao školsku radionicu. Osnovna delatnost škole je obrazovanje kadrova za ugostiteljsko-turističku struku.

Delatnost škole (teorijska, kabinetska i deo praktične nastave) odvija se u školskoj zgradi u Jug Bogdanovoj ulici br. 28 i u školskoj radionici u hotelu „Palas“ (praktična i blok nastava i profesionalna praksa). Po potrebi, praktična nastava realizuje se i u objektima ugostiteljsko-turističke privrede Beograda.

U školi se ostvaruju nastavni planovi i programi u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam za obrazovne profile:

-  u trogodišnjem trajanju tri obrazovna profila: konobar, kuvar i poslastičar;

- u četvorogodišnjem  trajanju tri obrazovna profila: turistički tehničar, ugostiteljski tehničar i kulinarski tehničar;

Za preko 75 godina svoga postojanja Ugostiteljsko turistička škola može se pohvaliti ostvarenim uspesima na brojnim takmičenjima u okviru struke. Rado učestvuje i na brojnim drugim takmičenjima, smotrama i festivalima.

GIMNAZIJA „VUK KARADŽIĆ“, BABUŠNICA

Gimnazija „Vuk Karadžić“ u Babušnici je osnovana 1961. godine. Svojim modernim izgledom i prelepim enterijerom privlači posebnu pažnju, naročito prostrani hol tako napravljen da liči na botaničku baštu, muzej i galeriju.

Danas je gimnazija opšteg tipa svedena na po jedno odeljenje u svakom od četiri razreda sa oko sto učenika u celoj školi. Smanjivanje broja učenika nije uticalo na postizanje brojnih uspešnih rezultata učenika na takmičenjima, jer su poslednjih godina učenici i učenice babušničke gimnazije imali dosta uspeha na raznim državnim takmičenjima iz mnogih predmeta. Posebno treba istaći postojanje učeničkog lista „Pogled“, koji ima tradiciju skoro pedeset godina.

GIMNAZIJA „JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“, NOVI SAD

Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“ je jedna od najstarijih obrazovnih ustanova srpskog naroda osnovana 1810. godine u Novom Sadu.

U školi pored prirodnog i društvenog smera, postoje smerovi za obdarene učenike iz oblasti matematike i fizike, informatike kao i bilingvalna odeljenja na engleskom, nemačkom, francuskom i ruskom jeziku.

Danas ona predstavlja jednu od najuspešnijih gimnazija uzimajući u obzir rezultate učenika i učenica na republičkim i međunarodnim takmičenjima kako iz prirodnih nauka, tako i iz humanističkih nauka, takmičenja iz jezika, takmičenja iz retorike. Takođe, škola je poznata i po horu koji je sigurno jedan od najuspešnijih u Srbiji kako na takmičenjima u zemlji, tako i u inostranstvu. Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“ je poznata i po mnogobrojnim učenicima i učenicama koji posle završene škole upisuju najprestižnije evropske fakultete.

GIMNAZIJA „PATRIJARH PAVLE“, BEOGRAD

Godine 1991. počela je sa radom XV beogradska gimnazija, koja je 1. septembra 2016. godine ponela naziv Gimnazija „Patrijarh Pavle“.

Kako je rastao broj učenika i učenica koji upisuju XV gimnaziju, tako se ona i prostorno širila, pa škola danas broji 32 odeljenja. Time se dobijala mogućnost za širenje i produbljivanje dodatnog i dopunskog rada, kao i onog ispunjenog vannastavnim sadržajima.

Pored svih aktivnosti u koje su uključeni učenici i učenice gimnazije, prepoznatljivi su po osvajanju sportskih nagrada, po medaljama iz likovnih umetnosti i književnosti, kao i radu kroz istraživačku stanicu Petnica.

MATEMATIČKA GIMNAZIJA, BEOGRAD

Matematička gimnazija je jedinstvena srednja škola u Srbiji za talentovane učenike i učenice u oblasti matematike, fizike, informatike i prirodnih nauka. Osnovana je 1966. godine u Beogradu, a od 2004/2005. godine obuhvata i dva završna razredna osnovne škole.

Učenici i učenice Matematičke gimnazije osvojili su preko 480 medalja na različitim međunarodnim takmičenjima što je redak, ako ne i jedinstven uspeh jedne škole u svetu. Pored izuzetnog uspeha u oblasti matematike, fizike, informatike i astronomije, učenici i učenice Matematičke gimnazije osvajaju nagrade i na takmičenjima iz srpskog jezika i književnosti, engleskog jezika, istoriji, šahu, glumi, recitovanju, sportu, debatovanju, multimedijalnim prezentacijama.

MEDICINSKA ŠKOLA, ČAČAK

Prvo školsko zvono u Medicinskoj školi u Čačku oglasilo se 1958. godine. Svih ovih godina Medicinska škola svoj uspeh meri uspehom svojih učenika. Sa različitih smerova (medicinska sestra/tehničar, farmaceutski tehničar, laboratorijski tehničar, ginekološko-akušerska sestra, medicinska sestra-vaspitač) učenici i učenice su u velikom broju nastavljali školovanje na fakultetima i višim školama.

Uspešno sarađuju sa srodnim ustanovama: Medicinskim centrom „Dr Dragiša Mišović”, Apotekarskom ustanovom Čačak, Zavodom za javno zdravlje, Crvenim krstom Srbije, Zavodom za transfuziju krvi, te Sportskim centrom „Mladost” i ostalim srednjim školama. Škola je za uspešnu saradnju dobila brojna priznanja.

Osnovna misija škole je profesionalno osposobljavanje budućih medicinskih radnika različitih profila, što se ostvaruje kroz kabinetsku nastavu, teorijski i praktičan rad, opremljenost savremenim nastavnim sredstvima i primenom IKT-a u nastavi. U školi se organizuje rad u sekcijama za zainteresovane učenike i učenice, naročito su na nivou grada angažovane pedijatrijska, geografska i novinarska sekcija koja vodi onlajn školski list.

POLITEHNIČKA ŠKOLA, SUBOTICA

Škola je osnovana 1945. godine, a od 26. aprila 2002. godine, a na predlog Nastavničkog veća i Školskog odbora, škola menja naziv u Politehnička škola.

Škola obrazuje učenike i učenice u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju na srpskom, mađarskom i hrvatskom nastavnom jeziku za potrebe severnobačke regije u četiri područja rada: građevinarstvo i geodezija, šumarstvo i obrada drveta, hemija, nemetali i grafičarstvo i kultura, umetnost i javno informisanje.

Misija Politehničke škole je da učenicima i učenicama pruži trajna, funkcionalna i po sadržaju aktuelna znanja, da razvija i podstiče inicijativnost, timski rad i pozitivnu komunikaciju. Vizija škole je da stvara profil učenika i učenica koji se odlikuje značajno visokim nivoom odgovornosti, stručne, socijalne i kulturne kompetencije, a koje će uspešno implementirati u savremenom okruženju i profesionalnom životu.

PREHRAMBENO UGOSTITELJSKA ŠKOLA, ČAČAK

Zgrada Prehrambeno ugostiteljske škole u Čačku je izgrađena 2006. godine. U školi se obrazuju učenici i učenice sledećih obrazovnih profila: ugostiteljstvo i turizam, hemija, nemetali i grafičarstvo i proizvodnja i prerada hrane.

Zgrada sadrži 13 klasičnih učionica, 4 informatička kabineta opremljena računarima novijeg tipa, kabinet za fizičku hemiju, grafičko oblikovanje, visoku štampu i ravnu štampu, 3 specijalizovana kabineta za prehrambenu tehnologiju, kabinet za mašine i aparate, laboratoriju za hemiju, fono laboratoriju, sportsku dvoranu, đački restoran, kabinet za usluživanje, kabinet za geografiju i turističku geografiju, biblioteku, medijateku, stomatološku ordinaciju, radionice za realizaciju praktične nastave.

PRVA NIŠKA GIMNAZIJA „STEVAN SREMAC”, NIŠ

Prva niška gimnazija „Stevan Sremac” jedna je od najstarijih gimnazija u Srbiji, osnovana 1878. godine. Škola je dobitnica Vukove nagrade za značajne rezultate ostvarene u organizatorskom i stvaralačkom radu u prosveti i kulturi 1968. godine, Nagrade grada Niša za dugogodišnji rad i doprinos u razvoju grada 1994. godine, kao i Nagrade grada Niša 11. januar za brojne uspehe postignute tokom 135 godina postojanja i rada 2014. godine.

Prva niška gimnazija „Stevan Sremac” ima 23 odeljenja prirodno-matematičkog, društveno-jezičkog i filološkog smera. Učenici/e i profesori/ke autori/ke su jedinstvenog internet portala za učenje našaškola.net koji se već godinama koristi kao podrška nastavi u školi, a poslednje dve godine naša gimnazija je partnerska škola Oracle akademije. Takođe, naša škola jedna je od petnaest gimnazija u Srbiji u kojima se realizuje polaganje ispita za sticanje diplome iz nemačkog jezika Deutches Sprachdiplom (DSD).  Jedno odeljenje društveno-jezičkog smera ima dvojezičnu nastavu na srpskom i nemačkom jeziku i deo je projekta DSD – Schulen.

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA „DR RADIVOJ UVALIĆ”, BAČKA PALANKA

Kako je vreme prolazilo, ime škole se menjalo, menjao se i njen opšti naziv. Radivoj Uvalić, jedan od osnivača Ekonomskog fakulteta u Beogradu i ambasador SFRJ u Indiji, svojim delom zaslužio je da škola ponese njegovo ime - Srednja stručna škola „ Dr Radivoj Uvalić” iz Bačke Palanke.

Sa potrebama društva i privrede, sa napretkom tehnologije, u školi su se vremenom, pored naziva, menjali i obrazovni smerovi.

A vreme je činilo da se pored imena smerova, naziva škole i njenih boravišta, smenjuju i ljudi. Direktori, profesori/ke, učenici/e. Od nekoliko hiljada učenika i učenica koji su kroz školu za ovih 60 godina prošli, ponosnu su kako na one koji su se u nju vratili kao profesori/ke, tako i na sve  koji su sa imenom škole u svojim svedočanstvima zakoračili raznim drugim stazama i proslavili se kao vrhunski naučni poslenici, privrednici, sportisti, umetnici, dobri i vredni radnici u poslu koji rade.

TEHNIČKA ŠKOLA „MILEVA MARIĆ AJNŠTAJN”, NOVI SAD

Nakon proslave osamdesetogodišnjice postojanja postaje poznata pod nazivom Tehnička škola „Mileva Marić Ajnštajn“ koji nosi i danas, konačno sa četiri područja rada: građevinski i geodetski, tekstilni, drvoprerađivački i grafički.

Škola usmerava učenike i učenice na kreativan rad i održanje zanimanja koja su ključna za privredni razvoj zemlje kroz nastavu, sekcije i brojne aktivnosti kojima se priključuje dešavanjima u gradu i šire. Saradnik je brojnih manifestacija, učesnik na raznim takmičenjima na kojima postiže sa svojim učenicima i učenicama zavidne rezultate.

TEHNIČKA ŠKOLA „RADE METALAC”, LESKOVAC

U školskoj 2016/17. godini Tehnička škola „Rade Metalac” iz Leskovca ima 49 odeljenje sa oko 1250 učenika i učenica. Pored dugogodišnje tradicije u obrazovanju, škola poseduje i izuzetno stručni nastavni kadar kako za stručne tako i za opšteobrazovne predmete. Škola je opremljena savremenim radionicama, laboratorijama i kabinetima sa potrebnim zbirkama učila i nastavnim sredstvima.

U školskoj medijateci mogu se naći dela iz beletristike, posebno propisane lektire, ali i stručni časopisi. U okviru medijateke je i internet klub u kome učenici i učenice tokom celog dana mogu krstariti internetom. Poseduju i  bogatu zbirku đačkih radova. Tu su i mnogobrojini pehari, plakete, medalje i diplome sa takmičenja, susreta i festivala. Pored redovne nastave u školi postoji i veliki broj sekcija koje učenicima i učenicama pružaju dodatna znanja i interesovanja.

TEHNIČKA ŠKOA „UB“, UB

Tehnička škola „Ub“ nastavljač je duge tradicije srednjeg obrazovanja u Ubu.

Ova škola je obrazovala učenike i učenice za radnička zanimanja, i davala kvalitetne kadrove, dobre majstore, trgovce, ugostitelje i tekstilne radnike. Diplomu ove škole steklo je preko dve hiljade učenika i učenica, što dovoljno govori o njenom značaju.

ŽELEZNIČKO TEHNIČKA ŠKOLA, BEOGRAD

Železnička tehnička škola je moderna obrazovno-vaspitna ustanova koja nastavlja tradiciju obuke železničkih radnika i radnica dugu preko 130 godina.

Na današnjoj adresi u ulici Zdravka Čelara broj 14, škola se nalazi od 1962. godine i sve to vreme učenicima i učenicama obezbeđuje visok stepen znanja iz stručnih i opšteobrazovnih predmeta. Školski kabineti opremljeni su savremenim nastavnim sredstvima, a u školi se nalaze i brojni uređaji i makete iz područja rada saobraćaja i elektrotehnike. ŽTŠ je, takođe, jedna od retkih beogradskih škola koju pohađaju deca iz gotovo svih delova Srbije.

TEHNIČKA ŠKOLA, DESPOTOVAC

Tehnička škola iz Despotovca postoji od 1968. godine.

U školskoj 2016/17 ima 16 odeljenja i 375 učenika. Školuje učenike u 4 područja rada i to Elektrotehnika, obrazovni profil elektrotehničar računara; Mašinstvo i obrada metala, obrazovni profil automehaničar i metalostrugar; Trgovina ugostiteljstvo i turizam, obrazovni profil turistički tehničar, kuvar i konobar i Ekonomija pravo i administracija, obrazovni profil ekonomski tehničar.

Misija škole je profesionalno osposobljavanje učenika i učenica, razvijanje ljubavi prema radu i školi, drugarskog odnosa, solidarnosti, uvažavanja, takmičarskog duha, stvaranje dobre saradnje sa socijalnim partnerima i širenje kulture.

Moto škole je „Pustimo decu da misle“.

SREDNJA PRAVNO EKONOMSKA ŠKOLA, BEOGRAD

Srednja pravno ekonomska škola u Beogradu deo je Integrisanog obrazovnog sistema za društvene i prirodne nauke u Beogradu (IOS), u čijem sastavu su i Fakultet za poslovne studije i pravo, Fakultet za strateški i operativni menadžment, Osnovna škola „Kosta Vujić”, kao i Predškolska ustanova „Kosta Vujić”.

Škola je posvećena ideji da u nastavi bude angažovano nastavno osoblje koje ima značajno pedagoško iskustvo i licence, kao i permanentno obučavanje nastavnika/ca da odgovore na nove izazove u oblasti srednjeg obrazovanja. U obrazovnom procesu, pored nastavnika učestvuju i profesori/ke i asistenti/kinje sa fakulteta koji su u sastavu IOS-a, kao i drugi stručni saradnici/e.

Škola je tehnički opremljena i učenicima omogućava korišćenje informacionih tehnologija, laboratorija, kreativnih radionica, sudnica, virutelnih preduzeća i agencija, preduzetničkih radnji, advokatskih kancelarija i sl.

Podeli: